Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.11.2018 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6730.175.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.28.2018. z dnia 20.11.2018 r. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.24.2018 z dnia 20 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 8 listopada 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.3.2018 Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.9.2018 Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.20.2018 z dnia 15 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.6.2018 Szczegóły
Artykuł 15.11.2018 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.8.2018 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Szczegóły
Akty prawne 15.11.2018 Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowch Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Ogłoszenie o kwocie dotacji dla przedszkoli Szczegóły
« 1 2 3 84 85 »