Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.09.2019 Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 16 września 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Obieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.20.2019 z dnia 16.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.26.2019 z dnia 16.09.2019 r. Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o numerach i granicach obwodów głosowania Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 04.09.2019 Petycja z dnia 28.05.2019 r. Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.15.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.20.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.18.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. Szczegóły
« 1 2 3 112 113 »