Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 19.01.2018 „Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego” Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej NN w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/266/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę Gminy Zławieś Wielka w sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusów firmy Arriva Sp. z o.o. oddział w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/265/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/264/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej” Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/263/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/262/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/261/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/260/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 16.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2032 Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie harcówki na działce o nr ewid. 3/1 w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w miejscowości Górsk Szczegóły
« 1 2 3 57 58 »