Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BD.6733.12.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 Uchwała nr XLIII/307/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 Uchwała nr XLIII/306/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Gminy Zławieś Wielka położonych w miejscowościach Zławieś Wielka, Rzęczkowo, Górsk z przeznaczeniem na prowadzenie działalności leczniczej. Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 Uchwała nr XLIII/305/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.9.2018 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.4.2015 z dnia 13 sierpnia 2018r. Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 „Dowożenie dzieci do szkół” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Ogłoszenie o XLIV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Obwieszczenie Szczegóły
Artykuł 31.07.2018 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu. Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.21.2018 z dnia 30 lipca 2018 r. Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 27.07.2018 Uchwała nr XLIII/304/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków Szczegóły
Akty prawne 26.07.2018 Uchwała nr XLIII/303/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Szczegóły
« 1 2 3 74 75 »