Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.94.2020 z dnia 13.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.93.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.92.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.91.2020 z dnia 13.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.19.2020 z dnia 08.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Realizacja zadania na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.14.2020 z dnia 3 lipca 2020 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2020 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Wykaz lokalu użytkowego nr 6 znajdującego się w budynku nr 51 posadowionym na dz. 192/1 w miejscowości Toporzysko stanowiącego własność Gminy Zławieś Wielka przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 Asfaltowanie Dróg Gminnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 Remont Drogi gminnej nr 100193C Szczegóły
« 1 2 3 146 147 »