Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 16.04.2021 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Szczegóły
Akty prawne 14.04.2021 Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/2019/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/2018/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Zławieś Wielka, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/2017/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Zławieś Wielka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/2016/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/2015/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trenu położonego wzdłuż DK 80, od miejscowości Pędzewo do miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/2014/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/6 i 130/8 położonych w miejscowości Górsk – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/2013/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na 2021 r. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXIX/2012/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXVIII/2011/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad i wysokości udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Zławieś Wielka w programie „Stop dla smogu 2021” Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXVIII/2010/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2021 Uchwała nr XXVIII/209/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Artykuł 12.04.2021 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gm. Zławieś Wielka za rok 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.12.2021 z dnia 09.04.2021 r. Szczegóły
« 1 2 3 172 173 »