Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.04.2018 Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości Szczegóły
Artykuł 24.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej NN w miejscowości Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie nr 19/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia wiosennego przeglądu stanu ochrony p.poż. na terenie gminy Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia uzupełniającego nabór wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka w ramach Osi priorytetowej 3, działanie 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej. Szczegóły
Akty prawne 19.04.2018 Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2017 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz infromacji o stanie mienia jednostki Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegająca na budowie sieci energetycznej – linii kablowej SN 15 kV w miejscowości Górsk Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn w miejscowości Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Obwieszczenie nr RL.6220.2.2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 16.04.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 11.04.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej w miejscowości Rozgarty Szczegóły
« 1 2 3 64 65 »