Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.06.2017 Zarządzenie nr 41/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Zarządzenie nr 40/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Zarządzenie nr 39/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Obwieszczenie nr BD.6733.8.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie budowy oświetlenia chodnika przy drodze krajowej nr 80 na działkach nr 3235/6 i 3235/7 w m. Górsk Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Obwieszczenie nr BD.6733.7.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia 15kV, budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV oraz budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr 36/1, 36/3, 36/4, 36/7, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11 w m. Rozgarty Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Obwieszczenie nr BD.6733.5.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie budowy oświetlenia chodnika na dz. 191/2 w m. Zławieś Mała Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Obwieszczenia RL.6220.6.2017 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – Budowa przedszkola na działce nr 207/36, Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Protokół XXXI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 maja 2017 roku. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2017 Zarządzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Czarnym Błocie Szczegóły
Akty prawne 20.06.2017 Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 20.06.2017 Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Szczegóły
Akty prawne 20.06.2017 Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Złejwsi Małej Szczegóły
Akty prawne 20.06.2017 Zarządzenie nr 34/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie BD.6733.14.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa linii kablowej nn w m. Zarośle Cienkie Szczegóły
« 1 2 3 41 42 »