Realizacja zadania na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka, tj.:

  1. dokonywanie ich demontażu, odbioru, pakowania, transportu i unieszkodliwiania
    z dachów w szczególności: budynków mieszkalnych; budynków gospodarczych; budynków mieszkalno – gospodarczych, budynków użyteczności publicznej w ilości około 113,410 Mg (5155m2) – 16 nieruchomości.
  2. odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest uprzednio zdjętych z dachów i składowanych na terenie nieruchomości, w ilości około 85,140 Mg (3870m2) – 23 nieruchomości.

 

W związku z rezygnacja najkorzystniejszej oferty firmy tj. PRO-EKO Serwis Sp. Zo.o. z realizacji zadania, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian