Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.07.2020 Zarządzenie nr 20/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży pomieszczenia położonego przy ul. Topolowej 10 w miejscowości Górsk na działce o nr ewid. 58/28 (udział 1500/12753) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr T01T/00055450/9 w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 19/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Zławieś Wielka w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyznania Klubowi „Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk” dotacji celowej na wsparcie finansowe rozwoju i upowszechniania sportu na terenie Gminy Zławieś Wielka w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosku klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Informacja o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu o kandydatach na senatorów Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu o kandydatach na posłów Szczegóły