Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przyznania Klubowi „Uczniowski Klub Sportowy Trójka Górsk” dotacji celowej na wsparcie finansowe rozwoju i upowszechniania sportu na terenie Gminy Zławieś Wielka w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 29.07.2020 Zarządzenie nr 14/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosku klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Informacja o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu o kandydatach na senatorów Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu o kandydatach na posłów Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Postanowienie Nr 216/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Postanowienie Nr 215/2019 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców Szczegóły
Artykuł 16.09.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 16 września 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych Szczegóły