Typ Data Tytuł
Artykuł 12.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o numerach i granicach obwodów głosowania Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 – położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek oznaczonych numerami 106/10 i 491 – położonych w miejscowości Czarnowo oraz dla działki oznaczonej numerem 75/1 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Zarządzenie Nr 43/2019 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 30.05.2019 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 26.04.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Petycja z dnia 19.09.2018 r. Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Szczegóły
Akty prawne 30.11.2018 Uchwała nr XLVIII/332/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Zławieś Wielka lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg Szczegóły
Akty prawne 30.11.2018 Uchwała nr XLVIII/331/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 30.11.2018 Uchwała nr XLVIII/330/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 – 2032 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2018 Uchwała nr XLVII/329/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała nr XLVII/328/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowościach: Czarne Błoto, Toporzysko oraz Górsk – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 29.11.2018 Uchwała nr XLVII/327/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły