Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 03.04.2017 Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 105/6-10 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 105/6-10 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/36 oraz części działki 206/1 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/36 oraz części działki 206/1 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w północnej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 10.02.2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w północnej części miejscowości Rozgarty – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.07.2016 Oświadczenie majątkowe Agnieszki Witki – dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.07.2016 Oświadczenie majątkowe Ewy Wysockiej – kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.07.2016 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Uchwała nr XVI/88/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. Szczegóły