Typ Data Tytuł
Artykuł 29.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części dot. m. Toporzysko) oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka (w części). Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Obwieszczenie Starosty Toruńskiego GGN.683.8.2020.AM z dnia 24.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.17z dnia 27 sierpnia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 27.08.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu GD.ZUZ.5.421.491.2019.ACS z dnia 24.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.19.2020 z dnia 26.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.18.2020 z dnia 26.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.17.2020 z dnia 26.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.30.2020 z dnia 26.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.29.2020 z dnia 26.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Zawiadomienie o rozprawie Szczegóły
Artykuł 17.08.2020 Obwieszczenie GD.ZUZ.5.4210.37.2020.JL z dnia 07.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2020 Informacja GD.ZUZ.5.4210.68.2020.MM z dnia 24.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.98.2020 z dnia 12.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Petycja z dnia 29.07.2020 r. Szczegóły