Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 19.02.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zławieś Mała Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.02.2020 „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.12.2019 „Świadczenie usług pocztowych dla Gminy Zławieś Wielka na rok 2020 – 2021″ Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.11.2019 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.10.2019 Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.10.2019 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.10.2019 „Przebudowa ulic Młodzieżowa – Krótka w Złejwsi Wielkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Dowożenie dzieci do szkół Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 BIEŻĄCA OBSŁUGA GEODEZYJNĄ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Przygotowanie pełnego obiadu (składającego się z 2 dań ) oraz jego dostarczanie do wymienionych 7 obiektów szkolnych na każdy dzień trwania nauki w szkole na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.04.2019 Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Przysieku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, dz. nr 258/1,258/2 Przysiek Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Realizacja zadania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.03.2019 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.02.2019 Dostawa tłucznia wapiennego Szczegóły