Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 26.02.2019 Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.02.2019 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń). Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.01.2019 „Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.12.2018 Gmina Zławieś Wielka: „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń). Szczegóły
Artykuł 14.12.2018 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w ramach zamówienia dotyczącego: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie Gminy Zławieś Wielka”. Szczegóły
Artykuł 07.12.2018 Budowa sieci wod-kan w m. Zławieś Mała OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.12.2018 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.10.2018 „Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego” Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Gmina Zławieś Wielka: Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.09.2018 Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą i wyposażeniem w Rzęczkowie Szczegóły
Artykuł 19.09.2018 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – „Dowożenie dzieci do szkół” Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.09.2018 „Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.09.2018 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II (dotyczy tylko zakresu kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń). Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.08.2018 „Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły