Typ Data Tytuł
Artykuł 10.08.2018 „Dowożenie dzieci do szkół” OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.07.2018 Modernizacja – przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.06.2018 Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.06.2018 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.06.2018 Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ GEODEZYJNĄ GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.05.2018 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.05.2018 „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.04.2018 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” – część II Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.04.2018 „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Złejwsi Wielkiej” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.03.2018 „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.03.2018 „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka ” Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.03.2018 „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czarne Błoto i Gutowo” Szczegóły
Zamówienia publiczne 06.03.2018 Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń Szczegóły