Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 20.02.2018 Dostawa tłucznia wapiennego na utwardzenie dróg gminnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.02.2018 „Dostawa gruzu betonowego mielonego na utwardzenie dróg gminnych w ilości 4.000 ton” Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.01.2018 Dostawa tłucznia wapiennego na utwardzenie dróg gminnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.01.2018 Dostawa gruzu betonowego mielonego na utwardzenie dróg gminnych w ilości 4.000 ton Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.01.2018 „Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego” Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.12.2017 ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW OD ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Artykuł 29.11.2017 Zamówienie na zakup wibrafonu do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
Artykuł 13.11.2017 Odbiór i Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 06.11.2017 Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 03.11.2017 Zakup fortepianu wraz dostawą do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku (ul. Szkolna 2). Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Ogłoszenie nr 500012137-N-2017 z dnia 11-08-2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dowożenie dzieci do szkół Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.07.2017 „Usługi ciągnikami rolniczymi” Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.07.2017 „Zakup średniego samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego dla OSP Toporzysko.” Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 Zapytanie ofertowe w ramach sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły