Typ Data Tytuł
Artykuł 30.05.2017 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA DOSTAWY DESTRUKTU ASFALTOWEGO WRAZ Z TRANSPORTEM Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.05.2017 „Rozbudowa z przebudową Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej” Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.04.2017 Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.04.2017 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łążynie Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.04.2017 „Rozbudowa z przebudową Przedszkola Gminnego w Złejwsi Małej” Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.04.2017 Wykonanie powierzchniowego utrwalenia dróg i ulic na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.02.2017 BIEŻĄCA OBSŁUGA GEODEZYJNA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.02.2017 Dostawa gruzu betonowego mielonego na utwardzenie dróg gminnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.01.2017 DOSTAWĘ TŁUCZNIA WAPIENNEGO NA UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.01.2017 „DOSTAWĘ GRUZU BETONOWEGO MIELONEGO NA UTWARDZENIE DRÓG GMINNYCH W ILOŚCI 7.000 TON” Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w centralnej miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.07.2016 „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Przysiek” Szczegóły