Typ Data Tytuł
Artykuł 01.07.2020 Sprawozdania finansowe JST za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Termin badania przydatności kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Zławieś Wielka w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych – Wybory Prezydenta RP – 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17.06.2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Protokół z XVI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Postanowienie nr 32/2020 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Protokół z XV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 lutego 2020 r. Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 Protokół z XIV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły