Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 17.09.2020 Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.09.2020 „Utworzenie Dziennego Domu „Senior +” w Przysieku” Szczegóły
Przetargi 26.08.2020 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKA MAJĄTKU RUCHOMEGO Gminnej Spółki Wodnej Zławieś Wielka Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.08.2020 „Dowożenie dzieci do szkół” – Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. Szczegóły
Przetargi 05.08.2020 Sprzedaż mienia ruchomego Gminnej Spółki Wodnej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. Sławomira Jakubowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Roberta Swiontek Brzezinskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Domu Kultury w Górsku Renaty Dobrowolskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Zławieś Wielka Piotra Pawlikowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie Moniki Stafiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Marii Karpińskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siemoniu Małgorzaty Kleczkowskej Kurzyńskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie Małgorzaty Jaśkiewicz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Zławieś Wielka Krzysztofa Raka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 31.07.2020 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Zławieś Wielka Justyny Brzozowskiej Szczegóły