Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 10.09.2021 „Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Zławieś Wielka”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.08.2021 „Dowożenie dzieci do szkół” Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.08.2021 „Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górsk”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2021 Wymiana źródła ogrzewania na gaz w SP Górsk Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Sesja Rady Gminy – na żywo Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.06.2021 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przysieku Marty Licznerskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2021 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. Sławomira Jakubowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2021 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Roberta Swiontek Brzezinskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2021 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Domu Kultury w Górsku Renaty Dobrowolskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2021 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Zławieś Wielka Piotra Pawlikowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2021 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie Moniki Stafiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2021 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej Marii Karpińskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2021 Oświadczenie majątkowe Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie Małgorzaty Jaśkiewicz Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2021 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Zławieś Wielka Krzysztofa Raka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2021 Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Zławieś Wielka Justyny Brzozowskiej Szczegóły