Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 02.07.2020 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 Asfaltowanie Dróg Gminnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 Remont Drogi gminnej nr 100193C Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.06.2020 „Asfaltowanie Dróg Gminnych” Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.06.2020 „Remont Drogi gminnej nr 100193C” Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.05.2020 Zakup koparki dla Urzędu Gminy (leasing operacyjny) Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Uchwała nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rzęczkowie poprzez utworzenie Szkoły Filiarnej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Uchwała nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Uchwała nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Uchwała nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Uchwała nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 20.05.2020 Uchwała nr XVII/130/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły