Konsultacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.11.2020 Wyniki Konsultacji Społecznych w sprawie Projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021 Szczegóły
Artykuł 20.10.2020 OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Wyniki Konsultacji Społecznych w sprawie Projektu uchwałę w sprawie Programu Współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 28.10.2019 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Raport z przebiegu konsultacji społecznych Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektów uchwał Rady Gminy Zławieś Wielka zmieniających uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Szczegóły
Artykuł 30.10.2017 OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Szczegóły
Artykuł 22.11.2016 Wyniki konsultacji społecznych w sprawie Projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017 Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza konsultacje społeczne na potrzeby opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka Szczegóły