Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.14.2020 z dnia 3 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Wykaz lokalu użytkowego nr 6 znajdującego się w budynku nr 51 posadowionym na dz. 192/1 w miejscowości Toporzysko stanowiącego własność Gminy Zławieś Wielka przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Termin badania przydatności kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.84.2020 z dnia 29.06.2020 r. Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.83.2020 z dnia 29.06.2020 r. Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. 110/6 – udział 5506/17409 w miejscowości Rozgarty Szczegóły
Artykuł 24.06.2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. 273/41 – udział 746/6079 w miejscowości Przysiek obręb Stary Toruń Szczegóły
Artykuł 22.06.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu GD.ZUZ.5.4210.37.2020.JL z dnia 10.06.2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.14.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.13.2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 14/17-18 i 14/31 położonych w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działek położonych w rejonie ulicy Henryka Sienkiewicza w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 10.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.10.2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.13 z dnia 26.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5-421.491.2019.ACS z dnia 26.05.2020 r. Szczegóły