Obwieszczenia/Ogłoszenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.09.2021 OGŁOSZENIE o terminie składania wniosków o udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Zławieś Wielka w 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.32.2021 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych Szczegóły
Artykuł 07.09.2021 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Zaroślu Cienkim Szczegóły
Artykuł 07.09.2021 Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości położonej w Pędzewie Szczegóły
Artykuł 06.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.9.2021 z dnia 1 września 2021 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.6.2020 z dnia 31 sierpnia 2021 r. Szczegóły
Artykuł 06.09.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA BD.6733.23.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA BD.6733.20.2021 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 31.08.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA BD.6733.22.2021 o wydaniu decyzji z o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.11.2021 z dnia 26.08.2021 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.21.2021 z dnia 26.08.2021 r. Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.95.2021 z dnia 26.08.2021 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.29.2021 z dnia 23.08.2021 r. Szczegóły
Artykuł 24.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.28.2021 z dnia 23.08.2021 r. Szczegóły