Ochrona Danych Osobowych

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.10.2019 Jak chronić swoje dane osobowe? Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ustaw wymienionych w pkt 1 podpunkt 5 – 13. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 KLAUZULA INFORMACYJNA – dodatek energetyczny Szczegóły
Artykuł 18.10.2018 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osób zapraszanych na uroczystości, wydarzenia kulturalne, sportowe i inne. Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Klauzula informacyjna dotycząca rejestracji Aktów Stanu Cywilnego i zmiany imienia i nazwiska Szczegóły
Artykuł 12.07.2018 Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 Inspektor Ochrony Danych Osobowych Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA Monitoring Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 KLAUZULA ZGODY na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji Szczegóły
Artykuł 24.05.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA Szczegóły