Otwarte konkursy ofert

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.05.2018 Zarządzenie nr 23/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Gminie Zławieś Wielka w 2018 r. Szczegóły
Akty prawne 18.04.2018 Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2017 Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Zarządzenie nr 23/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Zławieś Wielka w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 20.01.2017 Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego Szczegóły
Akty prawne 09.05.2016 Zarządzenie nr 25/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego Szczegóły