Strategie, Programy, Plany

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała nr XIII/113/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zławieś Wielka na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała nr XIII/110/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania Rodziny dla Gminy Zławieś WIelka na lata 2020-2022 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała nr XIII/109/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przecidziałania Narkomanii na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2020 Uchwała nr XII/101/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 listopada 2019 w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 Szczegóły
Akty prawne 04.03.2020 Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na 2019 r. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 11.12.2018 Uchwała nr XLVIII/333/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 Szczegóły
Akty prawne 07.11.2018 Uchwała nr XLVI/323/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2023 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 Uchwała nr XLIII/307/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 Uchwała nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Zławieś Wielka na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/261/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 Uchwała nr XXXVII/257/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 09.11.2017 Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Uchwała nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2027 Szczegóły