Strategie, Programy, Plany

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2019 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 16.01.2019 Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 11.12.2018 Uchwała nr XLVIII/333/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 Szczegóły
Akty prawne 07.11.2018 Uchwała nr XLVI/323/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2023 Szczegóły
Akty prawne 16.08.2018 Uchwała nr XLIII/307/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 Uchwała nr XXXIX/270/2018 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Zławieś Wielka na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 17.01.2018 Uchwała nr XXXVIII/261/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2017 Uchwała nr XXXVII/257/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 09.11.2017 Uchwała nr XXXVI/248/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przyjęcia programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 08.11.2017 Uchwała nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2027 Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała nr XXXIV/226/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2017-2019 Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Uchwała nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2015 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 23.01.2017 Uchwała nr XXVII/178/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023 Szczegóły
Akty prawne 19.01.2017 Uchwała nr XXVII/175/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2017 Szczegóły