Strategie, Programy, Plany

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2016 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na rok 2016 r. Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Statuty sołectw Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Program współpracy Gminy Zławieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zławieś Wielka na lata 2007 – 2016 Szczegóły
Artykuł 22.06.2016 Strategia Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2008-2016 Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły