Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2016 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.09.2016 Zarządzenie nr 43/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 sierpnia 2016 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 27.09.2016 Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Siemoń. Szczegóły
Akty prawne 26.09.2016 Zarządzenie nr 41/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego. Szczegóły
Akty prawne 26.09.2016 Zarządzenie nr 40/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 26.09.2016 Zarządzenie nr 39/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 26.09.2016 Zarządzenie nr 38/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości za wynagrodzeniem położonych w Górsku oznaczonych nr działek 623 do 700 Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie nr 37/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie nr 36/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczona nr działki 130/1 położoną w Cichoradzu Szczegóły
Akty prawne 28.07.2016 Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016 w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 178/104 w Złejwsi Małej Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Zarządzenie nr 34/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej za 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Zarządzenie nr 33/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Złejwsi Małej za 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Zarządzenie nr 32/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 21 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Dom Kultury w Górsku za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Zarządzenie nr 31/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 czerwca 2016 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2016 -2023 Szczegóły
Akty prawne 22.06.2016 Zarządzenie nr 30/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego Szczegóły
Akty prawne 14.06.2016 Zarządzenie nr 29/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 czerwca 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w gminie Zławieś Wielka w 2016 roku. Szczegóły