Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2020 r.

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 114/6 w miejscowości Łążyn wraz z gruntem w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 7/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Zławieś Wielka” – edycja 3 Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 6/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 5/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przeniesienia, na rzecz gminy własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 475/39, 475/41 położonych w Czarnym Błocie jako sposób rozliczenia należności opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 4/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji dla ochotniczych straży pożarnych na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawiew sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie dotacji celowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Szczegóły
Akty prawne 23.04.2020 Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki Szczegóły