Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Przedsiębiorcom posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni. Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Do wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć: 1) kserokopię posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kserokopią dokonania opłaty a jego korzystanie (w przypadku zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Zławieś Wielka wystarczy podać numer  zezwolenia); 2) zgodę organizatora imprezy. Opłaty:      Opłata za jednorazowe zezwolenia jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.
  • 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do  18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
  • 175 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu.
Rachunek bankowy: Odbiorca – Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka BS Toruń O/Zławieś Wielka 21 9511 0000 2005 0025 0320 0001 Termin załatwienia sprawy: do 14 dni Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487)  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>