Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.30.2019 z dnia 26.05.2020 r.

Zławieś Wielka, dnia 26 maja 2020  r.

BD.6733.30.2019

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 poz. 1945) zawiadamiam o wydaniu decyzji zmieniającej znak BD.6733.30.2019 z dnia 26 maja 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE, dn 90PE, dn 110PE, dn 125PE, dn160 PE, dn 225PE na nieruchomościach oznaczonych nr ewid.: 617/1 w obrębie Górsk; 276, 301, 293/3, 299, 302, 287/2, 298, 281, 279/2, 282/2, 277, 275 w obrębie Gutowo; 52, 49, 50, 40, 47/2, 41, 42/2, 6, 11, 505, 2/1, 2/2, 3/2, 4/4 w obrębie Pędzewo; 239, 250/1, 234/1, 482, 231/8, 231/10, 235/2, 231/11, 231/16, 231/9, 157, 111, 100, 57/4, 58, 54, 210, 57/1, 101/15, 102/3, 36/1, 36/6, 37/1, 40/1, 41/1, 82, 113/3, 76/6, 120, 137, 128, 76/13, 77/19, 467, 77/7, 78, 150, 147, 184, 197/1, 169, 168/2, 175/6, 168/4, 210, 213, 216, 217, 243, 207, 218/2, 219/7,242/5, 221 w obrębie Zławieś Wielka; 269, 223, 222, 221/3, 208/4, 205/4, 204, 203, 205/1, 261, 208/1, 473, 213, 212/2, 153/13, 179/19, 194/16, 194/20, 244/33, 244/22, 244/5, 244/4, 176/19, 178/96, 177/37, 178/90, 178/34, 178/101, 178/98, 195, 178/55, 242, 187, 183/5, 151/4, 108/28, 123, 529/5, 529/6, 89, 104/6, 104/7, 206 w obrębie Zławieś Mała, gm. Zławieś Wielka,

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej, ul. Handlowa 7, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40,  w godzinach 7.30 – 14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>