Zgłoszenie zgonu

Informacje ogólne, wymagane dokumenty USC w Złejwsi Wielkiej zgodnie z właściwością miejscową rejestruje zgony osób zmarłych na ternie gminy Zławieś Wielka. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od chwili zgonu. Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności: 1.   małżonek lub dzieci zmarłego, 2.   najbliżsi krewni lub powinowaci, 3.   osoby zamieszkałe w lokalu, wktórym nastąpił zgon, 4.   osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie sie o nim przekonały, 5.   administrator domu, w którym nastąpił zgon. Osoba zgłaszająca zgon winna przedłożyć kierownikowi USC:
  • swój dokument tożsamości,
  • wniosek o wydanie odpisów aktu zgonu,
  • kartę zgonu,
  • pozwolenie od prokuratora na pochowanie zwłok, jeżeli zgon nastąpił wskutek wypadku,
  • dowód osobisty zmarłego,
  • dowód osobisty jego małżonka, jeżeli zmarły, pozostawał w związku małżeńskim.
W miarę możliwości wskazane jest przedłożenie odpisu skróconego aktu urodzenia zmarłego i odpisu skróconego aktu małżeństwa (jeżeli zmarły pozostawał w związku małżeńskim). Załatwienie formalności ułatwi podanie przez zgłaszającego: dokładnego czasu zgonu, imion i nazwisk rodowych rodziców zmarłego, jego stanu cywilnego, wykształcenia i dotychczasowego źródła utrzymania. Miejsce załatwienia sprawy Urząd Stanu Cywilnego - pokój nr 15. Opłaty trzy pierwsze odpisy skrócone aktu zgonu wydawane bezpośrednio po jego sporządzeniu wolne są od opłaty skarbowej, Termin załatwienia sprawy Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29.09.1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 Nr 161, poz 1688) Ustawa a dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 Nr 225 poz. 1635 z poź zm)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>