"Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Przysiek"

Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 lipca 2016 roku Gmina Zławieś Wielka w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” uruchomiła nowy Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.zlawies.pl/ Dotychczasowy BIP przestaje funkcjonować, ale wszystkie dane tam zgromadzone nie tracą swojej ważności. Będzie on nadal aktywny jako BIP archiwalny dostępny tutaj  lub pod adresem http://bip.zlawies.pl/archiwum-bip/ W związku z powyższym w celu przejścia do zakładki z zamówienia publicznego pn.: "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Przysiek" prosimy o klikniecie poniższego linku: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno - szatniowym w miejscowości Przysiek ____________________________________________________________________________________ Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Zawiadomienie o - Wyniki
  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Zławieś Wielka
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 21.06.2016
  • Data składania ofert 06.07.2016
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 06.07.2016
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7
  • Numer UZP/TED 96775 - 2016
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>