Informacja o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego

 Zławieś Wielka, 19 września 2019r.

RL.6151.5.2019

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 42ab ust. 2  ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie /Dz. U. z 2018 poz. 2033/, podaje do publicznej wiadomości informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu  polowania zbiorowego w roku gospodarczym 2019/2020:

Lp Data polowania Godz. rozpoczęcia Miejsce polowania / nr obwodu Nazwa koła łowieckiego
1 02.11.2019 800 LEŚNICTWO ŁYSOMICE

obwód 135 – Polowanie Hubertowskie

WIENIEC Toruń
2 13.11.2019 800 LEŚNICTWO ŁYSOMICE

obwód 135 – Polowanie Szkoleniowe

WIENIEC Toruń
3 23.11.2019 800 LEŚNICTWO OLEK

obwód 135, 137

WIENIEC Toruń
4 07.12.2019 800 LEŚNICTWO ŁYSOMICE

obwód 135

WIENIEC Toruń
4 21.12.2019 800 ZAMEK BIERZGŁOWSKI okolice Zamku

obwód 137 – Polowanie Wigilijne

WIENIEC Toruń
5 11.01.2020 800 LEŚNICTWO OLEK

obwód 135, 137 -Przysiek

WIENIEC Toruń

 

Opis i granice obwodów zamieszczone są na stronie: http://archiwum.bip.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/sejmik/uchwaly/2015/US-5-15-141-z1.pdf

mapa –  http://sejmik.kujawsko-pomorskie.pl/upload/file/sejmik/uchwaly/2010/US-3-10-1379-z3.pdf  lub http://mapy.infoteren.pl/obwody%20lowieckie/

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy,  Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.zlawies.pl

Informacje

Rejestr zmian