Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości położonej w Pędzewie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 3/8

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian