Obwieszczenie RL.6220.12.4.2015 o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na zasilaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków sanitarnych z Gminy Zławieś Wielka

Zławieś Wielka, 15 lutego 2016 r.

RL.6220.12.4.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23) zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie oraz możliwości zapoznania się z:
1) Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 08.12.2015 r., znak N.NZ.40.2.6.7.2015 stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
2) Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 grudnia 2015 r., znak WOO.4240.772.2015.ADS.2 stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zasileniu w wodę i odprowadzeniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr ewid. 273/4, 256, 255/18, 108, 187, 167/6 w obrębie ewidencyjnym Toporzysko, działkach nr ewid. 205/1, 223, 269 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Mała, działkach nr ewid. 6, 40, 3248/2, 50, 275, 521/1, 521/2 w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, działce nr ewid. 239 w obrębie ewidencyjnym Zławieś Wielka, działkach nr ewid. 158/18, 158/19, 158/20, 155/1, 157/1, 157/2, 156/6, 156/8, 156/10, 154/1, 161/1, 165/1, 93/1, 162 w obrębie ewidencyjnym Zarośle Cienkie, działkach nr 274, 275, 304/1, 3247/2, 306, 133, 3212/4, 307, 291/2, 308, 293/3, 299, 301, 276, 293/1, 300/1, 300/2 w obrębie ewidencyjnym Gutowo, działkach nr 218, 216, 208/2 w obrębie ewidencyjnym Czarne Błoto, działkach nr 48, 34/10, 34/3, 20 w obrębie ewidencyjnym Górsk, gm. Zławieś Wielka, na wniosek Pana Kazimierza Karkowskiego reprezentującego Przedsiębiorstwo Inżynierskie PROEKO działającego jako pełnomocnik Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.
Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7 w Złejwsi Wielkiej, pokój nr 6, tel. 56 674 13 34, w godzinach 7.30 – 14.30.

Informacje

Rejestr zmian