Obwieszczenie RL.6220.13.4.2015 o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Pędzewo.

Zławieś Wielka, 22 lutego 2016 r.

RL.6220.13.4.2015

 OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w sprawie oraz możliwości zapoznania się z:

1) Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 23.12.2015 r., znak N.NZ.40.2.6.8.2015 stwierdzającą brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

2) Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 22 grudnia 2015 r., znak WOO.4240.810.2015.JM stwierdzającym brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)” o mocy nominalnej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 365/42, 123, 360/1, w obrębie ewidencyjnym Pędzewo, na wniosek PHOTOENERGY Sp. z o.o., ul. Radziewiczówny 14c/2, 82-200 Malbork, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji.

Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej przy ul. Handlowej 7 w Złejwsi Wielkiej, pokój nr 3, tel. 56 674 13 40, w godzinach 7.30 – 14.30.

Informacje

Rejestr zmian