Obwieszenie o terminie opisu i szacowania wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Czarne Błoto, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna 166/11

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian