Ogłoszenie o XXII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka

Podaję do publicznej wiadomości, że dnia 27 lipca 2016 r. o godz. 14ºº w sali nr 31 Urzędu Gminy w Złejwsi Wielkiej odbędzie się XXII sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Sprawy organizacyjne:
  • Otwarcie obrad XXII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka.
  • Stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011 – 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie pomiędzy Gminą Zławieś Wielka, a Gminą Miasta Toruń w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia.
 5. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.

 

 

 (-)   Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pawlikowski

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian