Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.04.2017 Zarządzenie nr 16/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 37/18 położonej w miejscowości Czarne Błoto do gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 18.04.2017 Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 54 położonej w miejscowości Rozgarty oraz działek nr 221/2, nr 222/12-15 położonych w miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 18.04.2017 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych we wschodniej części miejscowości Czarne Błoto – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Obwieszczenie BD.6733.9.2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa oświetlenia wjazdu na parking przy świetlicy na terenie miejscowości Zaroślu Cienkim. Szczegóły
Artykuł 14.04.2017 Obwieszczenie BD. 6733.8.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowia oświetlenia chodnika przy drodze krajowej nr 80 na terenie miejscowości Górsk Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Uchwała nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Uchwała nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rozgarty i Górsk Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Uchwała nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Zławieś Wielka instrumentem płatniczym Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Uchwała nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szczegóły
Akty prawne 10.04.2017 Uchwała nr XXIX/190/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania publicznego Szczegóły
« 1 2 109 110 111 112 113 145 146 »