Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi Priorytetowe 3, działanie 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi Priorytetowe 3, działanie 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś wielka na lata 2011-2030 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 1/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zorganizowania w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”. Szczegóły
Artykuł 22.02.2017 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2016 Szczegóły
Artykuł 22.02.2017 Petycja z dnia 8 lutego 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu i nabycia własności budynków i urządzeń Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 21.02.2017 Uchwała nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zławieś Wielka na lata 2015 – 2023 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.02.2017 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Zławieś Wielka Małgorzaty Wiśniewskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.02.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Zławieś Wielka Rafała Żelazka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.02.2017 Oświadczenie majątkowe Radnego Rady Gminy Zławieś Wielka Artura Winogrodzkiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.02.2017 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Zławieś Wielka Wiolety Warzochy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 17.02.2017 Oświadczenie majątkowe Radnej Rady Gminy Zławieś Wielka Czesławy Walkowiak Szczegóły
« 1 2 111 112 113 114 115 142 143 »