Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 09.03.2017 ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.03.2017 NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO POSESJI Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.03.2017 USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.03.2017 USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.03.2017 PRZENIESIENIE DECYZJI W SPRAWIE WARUNKÓW ZABUDOWY NA RZECZ INNEGO PODMIOTU Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Smolno gm. Zławieś Wielka w 2016 r. Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Przysiek gm. Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Protokół XXVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 8 lutego 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie naboru kandydatów do Zespołu do spraw realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Zławieś Wielka na lata 2016-2023 Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Obwieszczenie RL.6220.1.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Budowa ścieżki rowerowej Toruń – Górsk. Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.02.2017 BIEŻĄCA OBSŁUGA GEODEZYJNA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.02.2017 Dostawa gruzu betonowego mielonego na utwardzenie dróg gminnych Szczegóły
Artykuł 27.02.2017 Obwieszczenie BD.6733.3.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa przewodu tłocznego w m. Łążyn i Rzęczkowo. Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Toruniu z II półroczu 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Zarządzenie nr 14/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Szczegóły
« 1 2 112 113 114 115 116 145 146 »