Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.02.2017 Zarządzenie nr 13/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia lokali obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Zarządzenie nr 12/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Niepublicznym „Jagoda”. Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Obwieszczenie RL.6220.7.7.2016 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 249. Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy – Budowa przewodu tłocznego w m. Łążyn i Rzęczkowo Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Postanowienie RL.6220.23.3.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – Budowa przewodu tłocznego w m. Łążyn oraz Rzęczkowo Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 11/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Górsku Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 10/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś wielka na lata 2011-2030 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 9/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 8/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomość stanowiącą własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczoną nr działki 159/1 położonej w Złejwsi Małej Szczegóły
Artykuł 22.02.2017 Decyzja BD.6733.32.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci wodociągowej – dz. nr 489 i 263/1 Górsk Szczegóły
Artykuł 22.02.2017 Decyzja BD.6733.31.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa sieci wodociągowej, dz. nr 489 Górsk Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 7/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi Priorytetowe 3, działanie 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 6/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia regulaminu naboru wniosków od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławieś Wielka” w ramach Osi Priorytetowe 3, działanie 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020 Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 5/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 31 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2017 rok. Szczegóły
Akty prawne 22.02.2017 Zarządzenie nr 4/2017 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś wielka na lata 2011-2030 Szczegóły
« 1 2 113 114 115 116 117 145 146 »