Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.04.2016 Epuap Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Profil zaufany Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/36 oraz części działki 206/1 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Toporzysko, Zławieś Mała i Rozgarty. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Zławieś Wielka oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Zławieś Wielka w 2016 roku. Szczegóły
« 1 2 140 141 142 143 144 146 147 »