Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.07.2016 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 Uchwała nr XXI/124/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie dopłat dla odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęczkowie, na terenie gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 22.07.2016 Uchwała nr XXI/123/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała XXI/122/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała nr XXI/121/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała nr XX/120/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała nr XX/119/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki położonej w zachodniej części miejscowości Czarnowo – Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 498 położonej w miejscowości Czarnowo – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała XX/117/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północnej i północno zachodniej części miejscowości Czarne Błoto – Gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała XX/116/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała XX/115/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie poparcia projektu Uchwały Sejmowej w sprawie ustanowienia roku Rokiem Rzeki Wisły Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała XX/114/2016 r. Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2020 Szczegóły
Akty prawne 21.07.2016 Uchwała XX/113/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 maja 2016 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok Szczegóły
« 1 2 141 142 143 144 145 155 156 »