Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Starym Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Rzęczkowie Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 lutego 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 lutego 2016 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Rozgartach Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie nr 1/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 26 stycznia 2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w roku 2016 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie nr 2/2016 Kierownika Urzędu Gminy z dnia 29 stycznia 2016 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
« 1 2 141 142 143 144 145 146 147 »