Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych. Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Łążynie Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Starym Toruniu Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Decyzja BD.6220.3.10.2014 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych (projekt 2) – dz. nr 475/1 Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Decyzja BD.6220.2.10.2014 ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (projekt 1) – dz. nr 475/1 Czarne Błoto Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.7.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od drogi krajowej nr 80 w Czarnowie do ulicy Bydgoskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie BD.6220.3.9.2014 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków jednorodzinnych w m. Czarne Błoto (dz. 475/1) Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie BD.6220.2.9.2014 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 14 budynków jednorodzinnych w m. Czarne Błoto (dz. 475/1) Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Decyzja RL.6220.13.5.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy nominalnej do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Postanowienie RL.6220.3.3.2016 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej- żwiru ze złoża CZARNE BŁOTO III (Czarne Błoto dz. nr 256/2 i 260) Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.6.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu niesionego piasku i żwiru z dna rzeki Wisły (dz. nr 303 Toporzysko) Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Decyzja RL.6220.12.5.2015 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na zasilaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków sanitarnych z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.4.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (dz. nr 536 i 534 Rzęczkowo) Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.11.8.2015 o możliwości zapoznania się z Raportem oddziaływania na środowisko i składania uwag dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze złoża \”Pędzewo V” Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.11.6.2015 o wznowieniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku w m. Pędzewo Szczegóły
« 1 2 144 145 146 147 148 151 152 »