Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.04.2016 Postanowienie RL.6220.11.5.2015 w sprawie wznowienia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej – piasku w m. Pędzewo Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.13.4.2015 o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej w m. Pędzewo. Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.12.4.2015 o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na zasilaniu w wodę i odprowadzaniu ścieków sanitarnych z Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.10.8.2015 o możliwości zapoznania się z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w związku z rozbudową zakładu w Czarnym Błocie Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Obwieszczenie RL.6220.10.6.2015 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu w Czarnym Błocie, dz. nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543 Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Postanowienie RL.6220.10.5.2015 w sprawie podjęcia postępowania na rozbudowę zakładu w Czarnym Błocie dz. nr 166/6, 166/16, 166/21, 542, 543. Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Skład osobowy Rady Gminy Zławieś Wielka w kadencji 2014 -2018 Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Sołtysi i Rady Sołeckie Gminy Zławieś Wielka kadencji 2014 – 2018 Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Epuap Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Profil zaufany Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 207/36 oraz części działki 206/1 położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
« 1 2 145 146 147 148 149 151 152 »