Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.05.2016 Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 kwietnia 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 06.05.2016 Ogłoszenie o XX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Monitor Polski Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Dziennik Ustaw Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Statut Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Inspektor ds. planowania przestrzennego Szczegóły
Artykuł 28.04.2016 Inspektor ds. Oświaty Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Protokół z XIX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 1 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.8.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C i 2015C ( m. Łążyn, Siemoń i Wybcz) Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Zawiadomienie RL.6220.9.1.2016 o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Starego Torunia i Górska Szczegóły
Artykuł 25.04.2016 Postanowienie RL.6220.3.4.2016 zawieszające postępowanie w sprawie wydobywania kopaliny pospolitej – piasku ze złoża CZARNE BŁOTO III (dz. 256/2 i 260 Czarne Błoto) Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Starym Toruniu. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie organizacji i przeprowadzenia wiosennego przeglądu stanu ochrony p.poż. na terenie gminy Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 21/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 kwietnia 2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rzęczkowie Szczegóły
« 1 2 146 147 148 149 150 155 156 »