Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Zławieś Wielka w 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 17/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 15 marca 2016 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 marca 2016 w sprawie określenia ostatecznej wysokości dotacji przysługującej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 15/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 marca 2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Złejwsi Wielkiej Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 4/2016 Kierownika Urzędu Gminy z dnia 4 kwietnia 2016 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rzęczkowie Szczegóły
Akty prawne 22.04.2016 Zarządzenie nr 3/2016 Kierownika Urzędu Gminy z dnia 30 marca 2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2015 rok, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki. Szczegóły
Artykuł 21.04.2016 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2016 Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Zławieś Wielka za rok 2015 Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Rekultywacja składowisk odpadów Szczegóły
Artykuł 14.04.2016 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 14/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 7 marca 2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rzęczkowie Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 marca 2016 w sprawie sprzedaży i zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia przetargu na nieruchomości stanowiące własność mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka oznaczone nr działki 533 i 3/12 położone w Pędzewie Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 12/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Łążynie. Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 11/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 lutego 2016 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych. Szczegóły
Akty prawne 14.04.2016 Zarządzenie nr 10/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Łążynie Szczegóły
« 1 2 147 148 149 150 151 155 156 »