Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVIII/102/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 16 marca 2016 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Zławieś Wielka oraz planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych zamieszkałym w Gminie Zławieś Wielka, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie utworzenia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych w Gminie Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 8/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Zławieś Wielka w 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 7/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonej w Starym Toruniu Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 6/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Rzęczkowie Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 lutego 2016 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 4/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 lutego 2016 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 3/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 4 lutego 2016 w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego Gminy Zławieś Wielka nieruchomości położonych w Rozgartach Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie nr 2/2016 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 lutego 2016 w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 59 położonej w miejscowości Czarne Błoto oraz dla działki nr 102/9 położonej w miejscowości Toporzysko – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Stary Toruń – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania Szczegóły
Artykuł 13.04.2016 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Szczegóły
« 1 2 150 151 152 153 154 155 156 »