Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2016 O planowaniu przestrzennym Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego z siedzibą w Szkole Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Siemoniu Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2020 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 rok. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Protokół XVII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 stycznia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Ogłoszenie o XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 RIO – opinie na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Władze Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Rozwoju i Promocji Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Finansowy Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Akt Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności Szczegóły
« 1 2 154 155 156 157 158 »