Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.04.2016 Referat Rolnictwa, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Finansowy Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Referat Akt Stanu Cywilnego i Ewidencji Ludności Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Uchwała nr XVI/88/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Petycja z dnia 18 marca 2016 r. Szczegóły
Artykuł 24.03.2016 Informacja o petycjach Szczegóły
Artykuł 16.02.2016 Sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego za 2015 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL.6220.13.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pędzewo (365/42)” Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL.6220.12.3.2015 brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – zasilenie w wodę i odprowadzenie ścieków z terenu gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Zawiadomienie WOO.4202.1.2015.KŚ.21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL. 6220.11.4.2015 zawieszające postępowanie ooś do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko – wydobywanie kopaliny pospolitej – piasku ze złoża Pędzewo V Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL.6220.10.4.2015 zawieszające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Czarne Błoto dz. 166/16, 166/21,542, 543 rozbudowa zakładu produkcyjnego Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Obwieszczenie RL.6220.2.8.2015 o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – stacja paliw w Siemoniu dz. 334/2 Szczegóły
Artykuł 09.02.2016 Postanowienie RL.6220.2.7.2015 sprostowanie omyłki stacja paliw w Siemoniu działka nr 334/2 Szczegóły
« 1 2 178 179 180 181 182 »