Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.05.2020 Uchwała nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Uchwała nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zławieś Wielka na 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Uchwała nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych Szczegóły
Artykuł 27.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.9.2020 z dnia 27.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30.04.2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 08.04.2020 r. Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.5.2020 Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.30.2019 z dnia 26.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka znak BD.6733.3.2020 z dnia 20.05.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Akty prawne 22.05.2020 Uchwała nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Informacja o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Szczegóły
Artykuł 22.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka RL.6220.10.2020 o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz zabudowie usługowej – Dom Seniora wraz z infrastrukturą towarzyszącą o powierzchni zabudowy powyżej 0,5 ha na terenie działek nr 29, 27/3, 23/3 w miejscowości Cegielnik, gm. Zławieś Wielka Szczegóły
« 1 2 3 4 142 143 »