Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/237/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zławieś Wielka na rok szkolny 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/236/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Górsk, Przysiek, Zławieś Mała Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/235/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/234/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś Wielka na 2021 rok. Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/233/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/232/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zławieś Wielka za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/231/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXII/230/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zławieś Wielka wotum zaufania Szczegóły
Akty prawne 29.07.2021 Uchwała nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/8-9 położonych w miejscowości Rzęczkowo – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Toporzysko i Zławieś Wielka – gmina Zławieś Wielka oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 136/8-9 położonych w miejscowości Rzęczkowo – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.13.2021 o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 OBWIESZCZENIE BD.6733.19.2021 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
« 1 2 3 4 5 181 182 »