Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.06.2020 Protokół XLV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 22 sierpnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Protokół XLIV sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 2 sierpnia 2018 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.06.2020 „Remont Drogi gminnej nr 100193C” Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Protokół z XIII sesji Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 grudnia 2019 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2020 Zgłoszenia kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r Szczegóły
Artykuł 05.06.2020 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.13 z dnia 26.05.2020 r. Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.6.2020 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.ZUZ.5-421.491.2019.ACS z dnia 26.05.2020 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 146 147 »