Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.08.2020 Informacja GD.ZUZ.5.4210.68.2020.MM z dnia 24.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2020 Zarządzenia zewnętrzne Wójta Gminy Zławieś Wielka z 2011 r. Szczegóły
Artykuł 17.08.2020 OBWIESZCZENIE RL.6151.1.2020 informacjące o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA RL.6220.5.2020 o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Ogłoszenie o XXI sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 12.08.2020 Sesja Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 12.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.98.2020 z dnia 12.08.2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Ogłoszenie o XX sesji Rady Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku znak GD.RUZ.423.13.2.2020.AK Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Dodatkowy termin badania przydatności uczniów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Petycja z dnia 29.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 05.08.2020 Księga Rejestrowa Gminna Biblioteka Publiczna w Złejwsi Małej Szczegóły
Przetargi 05.08.2020 Sprzedaż mienia ruchomego Gminnej Spółki Wodnej Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 OBWIESZCZENIE nr RL.6220.7.2020 WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 155 156 »