Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.07.2020 Uchwała nr XIX/141/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2035 Szczegóły
Akty prawne 23.07.2020 Uchwała nr XIX/140/2020 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Zławieś wielka na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.84.2020 z dnia 22.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.83.2020 z dnia 22.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego. Szczegóły
Artykuł 22.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru m. Błotka – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka, przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym – dz. 354/9 w miejscowości Łążyn Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.15.2020 z dnia 15.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 15.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.13.2020 z dnia 15.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.94.2020 z dnia 13.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.93.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.92.2020 z dnia 13 lipca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.91.2020 z dnia 13.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obok krzyża ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
« 1 2 4 5 6 7 8 151 152 »