Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.07.2020 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego Szczegóły
Artykuł 09.07.2020 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sarniej w Rozgartach – gmina Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 08.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.19.2020 z dnia 08.07.2020 r. Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Realizacja zadania na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6733.14.2020 z dnia 3 lipca 2020 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.07.2020 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łążyn – etap I Szczegóły
Artykuł 02.07.2020 Wykaz lokalu użytkowego nr 6 znajdującego się w budynku nr 51 posadowionym na dz. 192/1 w miejscowości Toporzysko stanowiącego własność Gminy Zławieś Wielka przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 Asfaltowanie Dróg Gminnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.07.2020 Remont Drogi gminnej nr 100193C Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Sprawozdania finansowe JST za rok 2018 Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Termin badania przydatności kandydatów do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Zławieś Wielka w roku 2019 Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.84.2020 z dnia 29.06.2020 r. Szczegóły
Artykuł 29.06.2020 Zawiadomienie Wójta Gminy Zławieś Wielka BD.6730.83.2020 z dnia 29.06.2020 r. Szczegóły
« 1 2 5 6 7 8 9 151 152 »